استقلال

استقلال


با این حالت ناراحتم چون امروز استقلال نتونست به فینال برسه ولی دم بچه ها گرم که تا این مرحله ایرانو سر بلند نگه داشتن واقعا خسته نباشن

نویسنده: امیر حسین ׀ تاریخ: چهار شنبه 10 مهر 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

CopyRight| 2009 , akslig.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com